General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
Нов софтвер за комуникација и онлајн учење Picture of Nikolche ShulevskiNikolche Shulevski 0 Nikolche Shulevski
Tue, 29 Aug 2017, 11:53 PM
НАГРАДА, ГОДИШЕН БЕСПЛАТЕН КУРС!!!! Picture of Nikolche ShulevskiNikolche Shulevski 0 Nikolche Shulevski
Mon, 12 Jun 2017, 5:06 PM
ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ Picture of Nikolche ShulevskiNikolche Shulevski 0 Nikolche Shulevski
Mon, 12 Jun 2017, 4:48 PM
Почеток на второто полугодие на 16.01.2017 год. Picture of Nikolche ShulevskiNikolche Shulevski 0 Nikolche Shulevski
Sun, 15 Jan 2017, 3:15 PM
Речник со слики и Разговорник Picture of Nikolche ShulevskiNikolche Shulevski 0 Nikolche Shulevski
Sat, 5 Nov 2016, 3:25 PM
Воведување на нов софтвер за комуникација за онлајн учење Picture of Nikolche ShulevskiNikolche Shulevski 0 Nikolche Shulevski
Mon, 26 Sep 2016, 8:53 AM