ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ

 
Picture of Nikolche Shulevski
ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ
by Nikolche Shulevski - Monday, 12 June 2017, 4:48 PM
 


ГРУПА Студио Д А1

Бр.

Име и презиме

Освоени поени/ Максимални поени

Проценти

1

Димитар Чичаковски

Не се направени сите тестови

 

2

Александар Ивановски

55,88/60

93,13 %

(одличен 5)

3

Стојан Ќушковски

48,25/60

80,41 %

(многу добар 4)

4

Елена Пешиноска

50,23/60

83,72 %

(многу добар 4)

5

Марија Петровска

43,54/60

72,56 %

(многу добар 4)

6

Диме Петровски

37,15/60

61,91 %

(добар 3)

7

Дејан Талевски

48,72/60

81,20 %

(многу добар 4)

 

 

ГРУПА Студио Д А2

Бр.

Име и презиме

Освоени поени

Максимални поени

1

Марија Бачева

56,24/60

93,74%  

(одличен 5)

2

Бојан Дишковски

52,84/60

88,06%

(одличен 5)

3

Никола Христов

55,71/60

92,84%

(одличен 5)

4

Рената Јованова

54,06/60

90,10%

(одличен 5)

5

Бојан Ристевски

53,55/60

89,24 %

(одличен 5)

6

Мартин Трајковски

53,62/60

89,37%

(одличен 5)

7

Елена Велковска

56,48/60

94,14%

(одличен 5)

  

 

ГРУПА Студио Д Б2/1

Бр.

Име и презиме

Освоени поени

Максимални поени

1

Марија Ѓоргиева

31,09/40

77,72%

(многу добар 4)

2

Анастасија Ѓоргиевска

34,06/40

85,16%

(одличен 5)

3

Горазд Трајков

31,69/40

79,23%

(многу добар 4)

 

 

ГРУПА Идеен 1

Бр.

Име и презиме

Освоени поени

Максимални поени

1

Александар Пандевски

39,03/40

97,57%

(одличен 5)

2

Марко Димчевски

37,47/40

93,57%

(одличен 5)

 

 

ГРУПА Идеен 2

Име и презиме

Освоени поени

Максимални поени

Теодора Марковска

39,40/40

98,50%

(одличен 5)

Евгенија Костовска

25,89/40

64,73%

(добар 3)

Ангела Блажевска

28,50/40

71,25%

(многу добар 4)

 

 

ГРУПА Идеен 3

Бр.

Име и презиме

Освоени поени

Максимални поени

1

Сара Поповска

35,96/40

89,90%

(одличен 5)

2

Андреј Натев

Не се направени сите тестови

%

()

3

Андреј Костовски

31,38/40

78,46%

(многу добар 4)

4

Марија Бачева

Не се направени сите тестови

%

()

5

Александар Талев

Не се направени сите тестови

%

()


 

ГРУПА Студио Д А1 ПИ

Бр.

Име и презиме

Освоени поени/ Максимални поени

Проценти

1

Александра Филкоска

58,64/60

97,74 %

(одличен 5)

2

Ивона Јовановска

52,10/60

86,83 %

(одличен 5)

3

Благојче Ристески

42,74/60

71,24 %

(многу добар 4)

4

Николче Танчевски

54,24/60

90,40 %

(одличен 5)

 

 

ГРУПА Студио Д Б2/2

Бр.

Име и презиме

Освоени поени/ Максимални поени

Проценти

1

Верица Гелевска

31,32/35

89,13 %

(одличен 5)

2

Томислав Груевски

27,71/35

79,17 %

(многу добар 4)

3

Андреј Павловски

25,36/35

72,45 %

(многу добар 4)

4

Петар Поповски

22,67/35

64,78 %

(добар 3)

5

Борис Поповски

26,93/35

76,96 %

(многу добар 4)

6

Андријана Шиндевска

26,77/35

76,50 %

(многу добар 4)

7

Елена Спиркоска

29,93/35

85,53 %

(одличен 5)