Речник со слики и Разговорник

 
Picture of Nikolche Shulevski
Речник со слики и Разговорник
by Nikolche Shulevski - Saturday, 5 November 2016, 3:25 PM
 

Почитувани ученици, 

на платформата се поставени 2 нови курсеви, кои ги поставуваат учениците од групите Б2/1 и Б2/2. 

ПРИСТАП ДО НИВ ИМАТЕ СИТЕ!!!

Кој сака дополнително да учи германски јазик, ПОВЕЛЕТЕ!!!

Bildwörterbuch

Разговорник